De Springplank, daltononderwijs

Het Daltononderwijs kent vijf principes:

-          Zelfstandigheid
-          Samenwerking
-          Verantwoordelijkheid
-          Reflectie
-          Effectiviteit

Deze vijf hoofdkenmerken hebben als doel leer- en leefklimaat op elkaar af te stemmen, zodat elk kind zich prettig voelt in de school en daar ook wil leren.

Een deel van het lesprogramma wordt aangeboden d.m.v. de weektaak. In deze weektaak verwerken de kinderen zelfstandig een deel van de basisstof en een deel van de verdiepingsstof. De kinderen worden verantwoordelijk gesteld voor hun eigen werk. Het gemaakte werk wordt dan ook zoveel mogelijk door de leerlingen zelf nagekeken en afgetekend in de kleuren van de week. De leerkracht houdt uiteraard een overzicht van de totale groep bij. De tijd die aan de weektaak wordt besteed, wordt langer naarmate de kinderen ouder worden.

De Meervoudig intelligentie kasten (M I ) zijn inmiddels ook een onderdeel van het taakwerk.

Schoolregels
Aangezien kinderen een behoorlijk deel van de dag doorbrengen op school, is het uitermate belangrijk, dat zij zich daar veilig en op hun gemak voelen. Een positieve sfeer werkt mee aan een optimale ontwikkeling van een kind. Een school heeft de taak om kennis en vaardigheden aan te leren en daarbij is het pedagogisch klimaat op school van essentieel belang. Wij hebben dan ook regels ingevoerd, die gelden voor alle leerlingen. Deze schoolregels zullen niet altijd dezelfde zijn als de regels thuis. Wij houden ons echter aan de schoolafspraken. Deze vindt u o.a. in ons schoolreglement (website: onder kopje informatie).

Wanneer wij ons zorgen maken over een kind, nemen we in een vroeg stadium contact op met de ouders. Het is dan noodzakelijk dat wij, net als bij leerproblemen, samen met de ouders het probleem proberen op te lossen. Ook voor leer- of een gedragsprobleem kan een handelingsplan nodig zijn. Wij doen in ieder geval onze uiterste best om te zorgen dat onze leerlingen met plezier naar school gaan. Wekelijks besteden wij aandacht aan de “regel van de week”.   Wij verwachten dat u deze regels thuis wilt ondersteunen.

Enkele schoolregels voor ouders
Regelmatig ontvangen wij klachten over het roken op het schoolplein. Natuurlijk is het schoolplein een openbaar terrein en kunnen wij u niet verbieden om daar te roken. Veel kinderen en ook ouders hebben last van de sigarettenrook en wij verzoeken de ouders dan ook om buiten het plein te roken. 

Als u uw hond meeneemt naar school dient hij/zij uiteraard aangelijnd te zijn. Het is niet toegestaan uw hond mee te nemen op het schoolplein en in het schoolgebouw. 

In het kader van veiligheid hanteren wij een actief deurbeleid. Onder schooltijd is de deur gesloten. De school is dan alleen bereikbaar via de hoofdingang. Wilt u de deur sluiten als u de school verlaat. 

Overige informatie
Op de website van school (www.ikcdepringplank.nl) kunt u allerlei belangrijke informatie en schoolbeleid vinden. Tevens vindt u onze jaarkalender, waarin relevante data voor u als ouders staat vermeld. U vindt er ook de nieuwsbrief en het informatieboekje. Ook worden regelmatig foto’s van activiteiten en nieuwsberichten geplaatst. Daarnaast kunt ons ook op Facebook vinden via Daltonbasisschool De Springplank. Op de website staat een link naar deze pagina.


Snel naar