Groeilab

Levelwerk 

Levelwerk wordt in de klassen aangeboden wanneer een leerling uitdagend werk nodig heeft op bepaalde gebieden. Hiervoor gebruiken we de weektaak. Leerlingen krijgen op maat uitdagend materiaal aangeboden. Dit kan vaak zelfstandig worden uitgevoerd. Soms is het nodig dat er instructie wordt gegeven. Hiervoor wordt vaak een onderwijsassistent ingezet. In overleg met de leerkracht, internbegeleider en talentbegeleider volgen we de leerling in de voortgang. Heeft een leerling nog niet voldoende uitdaging in de klas dan kan een leerling in aanmerking komen voor het Groeilab.  

Het Groeilab 

Het doel van het Groeilab is dat kinderen, naast het reguliere schoolwerk, een uitdagend programma aangeboden krijgen buiten de klas. Vaak doorlopen deelnemende kinderen het schoolwerk relatief makkelijk. In het Groeilab werken kinderen bepaalde periodes aan een thema. Deze zijn bedoeld om de leerlingen uitdagend denkwerk te geven. Naast het uitdagend werk werken we met de kinderen met de methode Breinhelden. Met deze methode werken we gericht aan het versterken van de executieve functies. Naast deze breinheldenkrachten werken we in het Groeilab op de Daltonwijze. We leggen de nadruk op oplossingsgericht samenwerken, reflecteren, effectiviteit, zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid. De motivatie komt vanuit de kinderen en wij geven de kinderen de vrijheid om zich hierin te ontwikkelen. Het Groeilab is voor kinderen van groep 3 t/m 8. 

Snel naar