Ouderraad

Onze actieve ouderraad (OR) verzorgt extra activiteiten die geen deel uitmaken van het onderwijsprogramma. Zo organiseren zij bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, het kerstdiner en de voorjaarsdisco. In de OR zitten ook drie leerkrachten. Zij vormen de schakel tussen de ouders en de leerkrachten. Zo geven we samen vorm aan de extra activiteiten. 

De activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage, die jaarlijks voor elk kind wordt gevraagd. Van het geld worden ook uitstapjes bekostigd, zoals de herfstwandeling voor de kleuters en theaterbezoek voor de oudere kinderen. Ouders kunnen bij de OR hun ondersteuning aanbieden voor het helpen met het organiseren van de activiteiten. Jaarlijks wordt geïnventariseerd wie kan ondersteunen. 

De ouderraad bestaat uit: 

Michael, Inge, Taylor, Hailey, Dalia, Marc, Eefje, Linda en Saskia. 

 

Snel naar