IKC De Springplank en Parro

Sinds dit schooljaar werkt IKC De Springplank met de ouderapp Parro, een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is om de ouders/verzorgers meer inzicht te geven over wat er gebeurt in de klas en informatie te verstrekken over de school. Parro is een veilig. afgesloten platform. Alleen ouders/verzorgers die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in deze omgeving. Zij hebben alleen toegang tot de groepen van hun kind(eren).

U krijgt vanzelf een uitnodiging wanneer uw kind start op IKC De Springplank.

Inloggen | Parro

Snel naar