Vrijwillige Ouderbijdrage

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van €60,-

Daarvan bekostigen wij onder andere: 

 • de herfstwandeling 
 • schoolreis 
 • prijzen en lekkers tijdens de Kinderboekenweek 
 • het sinterklaasfeest 
 • het kerstfeest 
 • de Valentijns disco 
 • de Koningsspelen 
 • sportdag 
 • limonade en traktatie bij de avondvierdaagse 
 • het voorjaarsontbijt 
 • zomerfeest 

Snel naar