Ziek melden

Als uw kind ziek is, wilt u ons dit dan op tijd laten weten?

Kinderopvang

Wij vragen u ziekmeldingen bij de opvang voor 8.00 uur op de groep aan ons door te geven.

Basisonderwijs

Het afmelden van een leerling bij ziekte of afwezigheid, dient telefonisch te gebeuren tussen 7.50 en 8.30 uur. Dagelijks worden alle leerlingen van de school geïnventariseerd.

 

Snel naar