Een veilige omgeving 

Kinderen mogen bij ons van elkaar verschillen en voelt elk kind zich geaccepteerd zoals het is. Door veel met elkaar te praten over verantwoordelijkheid en dat na te leven, ontstaat er een rustig, veilig pedagogisch klimaat waarin uw kind zich prettig voelt en tot ontwikkeling komt. Dit is een belangrijk kenmerk van onze school.

Iedereen kent elkaar

Omdat alle kinderen elkaar kennen bij De Springplank, is er weinig pestgedrag. Dit komt doordat wij met maatjes werken en we eens in de zes weken een groepsdoorbrekend project hebben waarbij we met zijn allen op diverse gebieden samenwerken. Hiermee wordt krediet naar elkaar opgebouwd. Wij werken ook met maatjesgroepen, waarbij een bovenbouwgroep de verantwoordelijkheid heeft voor een onderbouwgroep. Storend gedrag wordt door zowel kinderen als leerkrachten gecorrigeerd. 

Regel van de week

Elke week staat er bij ons een gedragsregel centraal, waarmee wij uw kind leren hoe het sociaal met de ander omgaat. Voorbeelden van de regels zijn: voor ik iets wil lenen, moet ik het vragen of luisteren naar een ander voor ik mijn mening geef. Hiermee zijn er continu interventies om vanuit een positieve kijk gedrag bij te sturen. 

Veiligheidsbeleid

In ons veiligheidsbeleid staat hoe we met elkaar omgaan en wat we wel en niet tolereren. Tijdens de intake wordt al duidelijk wat we van elkaar verwachten, wat ons heel betrouwbaar en voorspelbaar maakt. 

Snel naar