Onze visie

Ons motto is: samen zelfstandig! Onze leerlingen werken veel samen. Hierdoor leren de kinderen van elkaar en bouwen ze zelfstandigheid en verantwoordelijkheid op voor hun eigen ontwikkeling. Wij als team halen het maximale uit uw kind en met elkaar zorgen we ervoor dat het kind zelfstandig naar het vervolgonderwijs kan. De Springplank is voor uw kind een springplank naar de maatschappij.

Natuurlijk zijn rekenen, taal, lezen en spelling essentiële vakken waarmee we een basis leggen voor de ontwikkeling van uw kind. Daarnaast stimuleren wij een creatieve denkontwikkeling. Door beeldende, creatieve en visuele vorming krijgt uw kind een nog stevigere basis voor de toekomst. Het leert bij ons vanuit meerdere oplossingen te kijken. 

Snel naar