Ouderbetrokkenheid 

U als ouder bent voor ons een educatief partner. Wij zien de ontwikkeling van uw kind en luisteren naar u en naar het kind zelf. Zo weten wij ook wat u beweegt en drijft. Wij zijn duidelijk in onze regels en afspraken. Samen zijn wij verantwoordelijk voor uw kind.

Introductiegesprek

Tijdens het introductiegesprek bij de aanvang van een nieuw schooljaar kunt u als ouder aangeven wat uw kind nodig heeft. Zo weet de leerkracht hoe u er als ouder over denkt. Samen met de observaties van leerkrachten en het coachinggesprek met uw kind geven wij vorm aan het onderwijs en aan het maatwerk dat wij bieden.

Participatie van ouders

Diverse ouders zijn bij ons in werkgroepen actief. Zo hebben wij bijvoorbeeld een  werkgroep pr, waarbij u mee kunt denken over schoolse zaken. Ouders worden regelmatig uitgenodigd bij de ontwikkeling van de zorgvraag van hun kind en bespreken daarin duidelijk wat wij van elkaar kunnen verwachten. 

Snel naar