SP.2023-010

Daltonraad

De Daltonraad is een groep democratisch gekozen kinderen uit groep 5 t/m 8 die de belangen behartigt van onze leerlingen.

De kinderen worden via deze raad betrokken bij beleid en onderwijsinhoudelijke zaken. Wij laten de Daltonraad bijvoorbeeld meekijken bij het uitzoeken van een nieuwe methode en meedenken over regels en afspraken. Ook is er elke vergadering ruimte voor inbreng vanuit de groepen. De Daltonraad is een belangrijk onderdeel van ons burgerschapsonderwijs.