ziekmelding

Ziek melden

Kinderopvang

Wij vragen je een ziekmelding bij de opvang voor 8.00 uur op de groep aan ons door te geven.

Basisonderwijs

Het afmelden van een leerling bij ziekte of afwezigheid dient telefonisch te gebeuren tussen 7.50 en 8.30 uur via nummer (079) 346 00 64. Dagelijks wordt in alle groepen de absentie gecontroleerd.