SP.2023-112

Toekomstgericht

Ons toekomstgerichte onderwijs biedt een goede balans tussen de basisvakken, sociale ontwikkeling en burgerschap.

De vier bouwstenen aan de hand waarvan we toekomstgericht onderwijs aanbieden, zijn:

  • Engels vanaf groep 1
  • Digitale geletterdheid en 21e-eeuwse vaardigheden
  • Moderne methodes/ICT
  • Persoonlijkheidsontwikkeling: ontwikkeling van sociale vaardigheden door middel van Kwink