SP.2023-015

Een goede plek voor je kind

IKC De Springplank biedt modern Daltononderwijs in de wijk Seghwaert. Wij zijn een school met een eigen identiteit, toekomstgericht onderwijs en een veilig pedagogisch klimaat. Door ons gedifferentieerde aanbod – ieder kind heeft een dag- of weektaak op niveau – zijn wij gericht op gepersonaliseerd leren.

Het onderwijs op onze school wordt gegeven volgens het Daltonprincipe, waarin de kernwaarden samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie centraal staan.