SP.2023-017

Dalton

IKC De Springplank biedt modern onderwijs van hoge kwaliteit. Het ontwikkelen van zelfstandigheid en het vergroten van de verantwoordelijkheid bij onze leerlingen staan centraal in ons Daltononderwijs.

Zelfstandigheid

Op onze school ontwikkelen leerlingen zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Leerkrachten stimuleren de leerlingen om zelf te doen en te proberen en zo persoonlijke doelen te bereiken. De leerlingen leren om zelfstandig en met (zelf)vertrouwen te functioneren en indien nodig hulp te vragen. Hierbij hebben de leerlingen oog voor hun eigen talenten en die van een ander en leren ze hun grenzen te verleggen.

Samenwerken

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren samenwerken, zodat ze deze vaardigheid kunnen toepassen in de maatschappij. Samenwerken komt tot uiting in de eigen klas, maar ook groepsdoorbrekend. We doen dit in een sfeer van gelijkwaardigheid, veiligheid en geborgenheid.

Leerlingen krijgen gezamenlijke opdrachten om uit te voeren. Ze leren zo om hun verantwoordelijkheid te nemen en krijgen daarbij de vrijheid eigen manieren aan te dragen om een doel te bereiken.

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Binnen veilige grenzen en vastgestelde kaders krijgen leerlingen de ruimte om keuzes te maken in hoe ze doelen willen bereiken. Ze mogen experimenteren, fouten maken en daarvan leren. Zo ontwikkelen ze stapsgewijs meer verantwoordelijkheid en eigenaarschap.

Reflectie

Op onze school streven wij ernaar dat kinderen zich vrij voelen om ervaringen te delen. Ze reflecteren op hun eigen handelen en dat van anderen. Het geven van feedback en het ontvangen ervan leiden tot groei en ontwikkeling.

Effectiviteit

We stellen duidelijke doelen en door een vaste structuur en afspraken kunnen de leerlingen optimaal groeien. Hierbij houden wij het zicht op de doelen die nodig zijn voor de stap naar het voortgezet onderwijs, passend bij het niveau van de leerlingen. Binnen de school worden de talenten van de leerlingen gezien en benut.