SP.2023-032

Ouderbetrokkenheid

‘Samen verantwoordelijk’ is ons motto als het gaat om ouderbetrokkenheid. Actieve ouderbetrokkenheid draagt bij aan de schoolontwikkeling en het welbevinden van kinderen en is daarom van groot belang.

Wij verwachten van ouders dat zij belangstelling en betrokkenheid tonen voor wat hun kind binnen onze school beleeft en leert. Ook is het belangrijk dat ouders ons goed op de hoogte houden van belangrijke gebeurtenissen thuis, zodat wij kunnen inspelen op de begeleidingsbehoefte van ieder kind. Wij stimuleren onderwijsondersteunend gedrag van ouders, door ouders te voorzien van relevante informatie over hun kind(eren) door middel van rapporten, gesprekken en berichten.

Voor kinderen werkt het stimulerend als ouders belangstelling tonen voor hun ontwikkeling op school. Zo zijn wij samen met de ouders verantwoordelijk voor de ontwikkeling van elk kind.