SP.2023-030

Maatwerk voor elk kind

IKC De Springplank heeft een uniek systeem ontwikkeld waarin wij jouw kind op het eigen niveau les kunnen geven met effectieve instructies.

EDI

Alle belangrijke leerstof wordt aangeboden op drie niveaus door middel van Expliciete Directe Instructie (EDI). Op basis van toetsing en observatie bepalen we voor ieder kind het niveau per vak. De weektaak wordt hierop afgestemd. Hierin zijn wij uniek.

Levelwerk en het Groeilab

Ieder kind wordt bij ons gezien! Kinderen die meer aankunnen, krijgen Levelwerk aangeboden in de klas. Op gezette tijden geven we hier instructie voor, waarna de leerlingen in de klas zelfstandig verder werken.

Heeft een kind nog meer uitdaging nodig, dan kunnen we in overleg besluiten om je kind deel te laten nemen aan het Groeilab. In het Groeilab wordt onder begeleiding gewerkt aan verdiepende projecten en worden de executieve functies met behulp van Breinhelden extra getraind.