Zij-instroom

Procedure zij-instroom

Wij hebben beperkt plek voor zij-instroom van leerlingen. We spreken over zij-instroom als een leerling al onderwijs volgt op een andere basisschool en overstapt naar onze school. Bij een aanvraag voor een overstap vanaf een andere basisschool nemen wij volgens protocol en na toestemming van ouders altijd eerst contact op met de huidige basisschool om te bepalen of wij aan de onderwijsbehoefte van een leerling kunnen voldoen. Hierna kan een eventuele nadere kennismaking plaatsvinden.

Plaats voor zij-instroom

Voor het schooljaar 2023-2024 hebben wij allen plaats voor zij-instroom in:

Groep 4

Voor het schooljaar 2024-2025 hebben wij alleen plaats voor zij-instroom in:

Groep 5