Toekomstgericht

Wij leiden kinderen op voor beroepen die nu nog niet bestaan. Daarom geven wij tools waarmee onze leerlingen zich ook over twintig jaar goed in de maatschappij kunnen functioneren. Wij bieden een balans tussen de cognitieve vakken, persoonlijkheidsontwikkeling en socialisatie, waarbij een belangrijk deel van ons onderwijsaanbod naar de laatste twee gaat. 

De vier bouwstenen aan de hand waarvan we toekomstgericht onderwijs aanbieden zijn: 
- Internationalisering van ons onderwijs: wij geven Engels vanaf groep 1
- Mediawijsheid: omgaan en vaardig zijn met moderne mediatechnieken 
- Persoonlijkheidsontwikkeling: wie ben je als mens en wat neem je mee?
- Deelname aan een snel veranderende maatschappij.

21e-eeuwse vaardigheden
ICT is een belangrijk ondersteuningsmiddel bij ons op school. Wij werken met de 21e-eeuwse vaardigheden door uw kind toekomstgerichte opdrachten te geven. Zo krijgt uw kind bijvoorbeeld de opdracht zich te verdiepen in een Europese stad of een goed doel. Wij leren uw kind op een veilige manier op internet zoeken. Bij zo’n werkstuk komt taal aan de orde, maar ook informatievoorziening en de betrouwbaarheid daarvan en gaat het in op diverse zaakvakken.

Snel naar