Kinderopvang

In (de nabijheid van) ons gebouw is een peuterspeelzaal gevestigd en ruimte voor voor- en naschoolse opvang van Kern Kinderopvang. De tussenschoolse opvang is bij ons geregeld door onze eigen stichting voor overblijf. 

Tussenschoolse opvang

Voor de tussenschoolse opvang hebben wij een eigen stichting voor overblijf, zodat we vanuit de visie van ons eigen pedagogisch klimaat met de leerlingen lunchen. Uw kind neemt zelf een lunchpakket mee, er wordt gezorgd voor voldoende drinken. Als het weer het toelaat gaan de leerlingen na de lunch onder toezicht naar buiten. Zij kunnen dan gebruik maken van de Xbox en van het sport- en spelmateriaal van school. Eén keer per week koken we samen met de leerlingen. 

Kern Kinderopvang 

Kern Kinderopvang biedt een plek waar kinderen zich met plezier kunnen ontwikkelen. Met onze kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang bieden we voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar een uitdagende omgeving. Met activiteiten afgestemd op de leeftijd en interesses van uw kind. Zo beleeft uw kind een fijne dag.

Uw kind, onze belangrijkste zorg!
- Spelenderwijs en met plezier ontwikkelen
- Elke dag een belevenis
- Leuke en uitdagende activiteiten en workshops
- Aandacht voor gezonde voeding, sport en bewegen
- KIDSclub, speciaal voor de oudere kinderen
- Kleurrijke en gezellige locaties
- Speciaal programma voor peuters
- 52 weken per jaar geopend

Wilt u eens een kijkje komen nemen bij ons? U bent meer dan welkom. Voor meer informatie of vragen over de opvangmogelijkheden, neem dan een kijkje op de website of neem contact op met een van de medewerkers van de afdeling Informatie & Plaatsing Kinderopvang (ipk@kern-kinderopvang.nl; 079 346 11 80).

Zie voor meer informatie: www.kern-kinderopvang.nl

Snel naar